Gemeenteraadsleden leggen eed af

 

In Kapellen hebben de 29 leden van de nieuwe gemeenteraad hun eed afgelegd en werd het schepencollege officieel aangesteld. De coalitie van Open Vld en N-VA heeft een comfortabele meerderheid van 23 zetels.

 

Binnen het schepencollege zijn de laatste verdelingen van de schepenbevoegdheden afgerond. Burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld) is ook voorzitter van de gemeenteraad en bevoegd voor politie, brandweer, burgerlijke stand, ondernemen en informatie.

Luc Janssens (Open Vld) wordt eerste schepen en voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf. Hij krijgt als bevoegdheden financiën en begroting, personeel en HR-beleid, onderwijs, rechtszaken, verzekeringen administratieve vereenvoudiging, toerisme en informatica.

Koen Helsen (Open Vld) wordt tweede schepen met als bevoegdheden ruimtelijke ordening, publieke ruimte, patrimonium, verkeersveiligheid mobiliteit, sport en intercommunales.

An Stokmans (Open Vld) is derde schepen bevoegd voor cultuur, jeugd gezin, middenstand, plechtigheden en feestelijkheden.

Ria Janssens-Van Oncen (Open Vld) heeft als vierde schepen de bevoegdheden senioren, volksgezondheid, muziek en woord, markten en ontwikkelingssamenwerking.

Frederic van Haaren (Open Vld) is vijfde schepen bevoegd voor duurzaamheid, openbare werken, dierenwelzijn, groenvoorziening, begraafplaatsen, milieu en energie.

Valerie Van Peel (N-VA) wordt zesde schepen met in haar portefeuille sociale zaken, wonen, werk, emancipatiebeleid, armoedebestrijding en voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst.

De gemeenteraad is de volgende zes jaar samengesteld uit Open Vld (15 zetels), N-VA (8), Sp.a-Groen (3), Vlaams Belang (2) en CD&V (1). Dirk Van Mechelen begint aan zijn vierde legislatuur als burgemeester van Kapellen. Samen met Frederic van Haaren maakt hij al 35 jaar en 9 maanden deel uit van de Kapelse gemeenteraad.

bron: Het Laatste Nieuws (klik)

Luc Janssens Kapellen budget

Gemeente laat belastingen ongemoeid

De voornaamste belastingen blijven in Kapellen tot en met 2020 ongewijzigd. Dat blijkt uit de gemeentelijke begroting voor 2017 en de financiële meerjarenplanning. Met 5 procent aanvullende personenbelasting en 875 opcentiemen op de onroerende voorheffing blijft Kapellen in de top vijf van goedkoopste Vlaamse gemeenten.

Open Vld verdeelt bevoegdheden schepenen

Open Vld heeft de bevoegdheden van de schepenen verdeeld. Naast burgemeester Dirk Van Mechelen telt de partij vijf schepenen. Valerie Van Peel is de enige schepen van N-VA.

Dorpskern Kapellen krijgt facelift

Vanaf dit najaar starten de werken aan de dorpskern van Kapellen. Aan de Hoevensebaan wordt een nieuw administratief centrum gebouwd en komen er ook enkele assistentiewoningen.